03-09-2015

Wat is de Cirkel van Licht en Liefde ?

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

Het antwoord van deze pagina is eenvoudig gehouden. En daardoor niet nauwkeurig. Als je dieper doordringt in de mysteriën van de Cirkel van Licht en Liefde, zul je dit antwoord verdiepen.

 

Krachtveld en invloedssfeer

Mensen hebben geestkracht: Met onze geest kunnen we de aarde aanpassen. De hoeveelheid kracht hangt af van onze ontwikkeling. In de Cirkel van Licht en Liefde ontwikkelen we onze geestkracht met speciale oefeningen.

We hebben een invloedssfeer. In ons eigen huis en eigen tuin hebben we veel invloed. We bepalen zelf of we ons huis schoon houden en wat we in onze tuin laten groeien. In onze straat / wijk / land hebben we minder invloed. Buiten de aarde hebben we nauwelijks invloed.

We hebben tijdens onze opvoeding geleerd om onze fysieke invloedssfeer op orde te houden. Concreet hebben we geleerd:

 • Om ons te wassen, onze tanden te poetsen, onze nagels te knippen, etcetera.
 • Om ons huis schoon te houden, om afval op de juiste wijze af te voeren.
 • Om eten te bereiden. Als mensheid ook om voedsel te kweken.

De meeste mensen hebben tijdens onze opvoeding niets geleerd over:

 • Etherische hygiene: het schoonmaken van ons sensationeel lichaam, het schoonmaken van onze invloedssfeer in de sensationele (etherische) dimensie.
 • Emotionele hygiene: het opruimen van schadelijke emoties, het schoonmaken van ons emotioneel lichaam, het schoonmaken van onze invloedssfeer in de emotionele (astrale) dimensie.
 • Mentale hygiene: het opruimen van schadelijke gedachten en gevoelens, het schoonmaken van ons mentaal lichaam, het schoonmaken van onze invloedssfeer in de mentale dimensie.
 • Spirituele hygiene.
 • Causale hygiene.

 

In de Cirkel van Licht en Liefde leren we het bovenstaande wel.

Zonder hygiene in de fysieke dimensie vervuilen we, lopen we het risico op besmettelijke ziekten en epidemieën en sterven we vaak tamelijk jong. Vooral door darmparasieten en dergelijke. Waarom zou het in de andere dimensies anders zijn?

Vaak zien we emotionele en mentale epidemieën. Fascisme, communisme, nazisme en vele andere '-ismes' zijn voorbeelden van epidemieën van mentale en/of emotionele ziekten. Godsdienstoorlogen worden er ook door veroorzaakt. Vaak zien we ook 'rages'. Ineens is een bepaald gedrag of een bepaalde levensstijl 'een rage', 'in de mode'. Dat zijn voorbeelden van sensationele epidemieën. (Niet noodzakelijk ziekelijk of schadelijk.)

In de Cirkel van Licht en Liefde leren we onze sensationele, emotionele, mentale en spirituele invloedssfeer te reinigen, waardoor we minder vatbaar worden voor 'rages', '-ismes' etcetera.

 

Geluk zoeken of geluk scheppen ?

Geluk zoeken is een dwaalweg. Veel mensen verlangen naar geluk zonder dat ze weten wat geluk is. Zonder te weten in welke situatie ze gelukkig zijn. Veel mensen verpesten hun eigen geluk omdat ze zich niet realiseren, wat ze hebben en hoe waardevol dat is. Men verwaarloost bijvoorbeeld een relatie en men beseft de waarde van die relatie pas, wanneer deze verbroken is.

 

In de Cirkel van Licht en Liefde zoeken we geen geluk, we scheppen het.

We maken ons geen zorgen, maar we zorgen voor onszelf en onze zaken.

We zorgen voor ons geluk, ons welzijn, onze gezondheid.

 

Zelfkennis en bewust zijn

Om een situatie te scheppen waarin wij gelukkig zijn, dienen we onszelf te kennen. We moeten er achter zien te komen, wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn. Wanneer we dat weten, kunnen we gaan scheppen. In de Cirkel van Licht en Liefde doen we oefeningen waarmee we onszelf leren kennen. We gaan graven in onszelf en onszelf ont-dekken: we halen de dekking van onze opvoeding weg en dan zien we onszelf.

Om gelukkig te kunnen zijn dienen we bewust te zijn. Probeer het maar eens. Ga rustig zitten en probeer dan bewust in het hier en nu te zijn. Ben je op je plaats? Moet je veranderen? Moet je verhuizen? Is je omgeving goed voor je? Dat soort vragen krijg je in de Cirkel van Licht en Liefde.

 

Negen dimensies

In de Cirkel van Licht en Liefde werken we met negen verschillende dimensies. Of negen verschillende lagen van bewustzijn. Waarom negen? Zijn er niet meer? Misschien wel. Maar die kennen we niet. We kunnen dus niet zeggen of er meer zijn. We gaan uit van wat we kennen.

Deze negen dimensies zijn:

 1. Fysieke dimensie. De werkelijkheid zoals deze is. De wereld zoals we die waarnemen met onze fysieke zintuigen. Onder 'waarneming' verstaan we letterlijk: Een verandering in onze fysieke zintuigen. Bijvoorbeeld: Licht valt op onze ogen en veroorzaakt een fysieke verandering van ons netvlies. Dat noemen we 'waarneming'.
 2. Sensorische dimensie. Een waarneming veroorzaakt activiteit in ons sensorisch zenuwstelsel. (De zenuwen van onze zintuigen naar onze hersenen.) Prikkeling van ons sensorisch zenuwstelsel noemen we 'sensaties'.
  • Rondom ons fysieke lichaam is een levenslichaam (etherisch lichaam, sensationeel lichaam) als een tweede huid. Men noemt het ook de eerste laag van de aura. We hebben oefeningen om dit lichaam te reinigen, te versterken en te ontwikkelen.
  • Wanneer dit sensationeel lichaam vervuild of beschadigd is, ervaren we dit als seksuele problemen. We leren om onze seksualiteit te helen door het sensationeel lichaam te helen.
 3. Emotionele dimensie. Sensaties worden overgebracht op ons limbisch systeem (een deel van de hersenen) en veroorzaken daar een overlevingsrespons. Honger, woede, begeerte, 'liefde', bezitsdrang zijn voorbeelden van emoties.
  • Rondom ons sensationeel lichaam is een cocon van lichtdraden: het emotioneel lichaam (of astraal lichaam). Men noemt het ook de tweede laag van de aura. We hebben oefeningen om dit lichaam te reinigen, te versterken en te ontwikkelen.
  • Wanneer dit emotioneel lichaam vervuild of beschadigd is, ervaren we dit als emotionele problemen. Dit zijn een bepaald soort psychische problemen. We leren om onze psyche te helen door het emotioneel lichaam te helen.
  • Omdat de psychologie in het algemeen zo primitief is, gooit men emotionele en mentale problemen op één hoop en noemt ze psychische problemen. Emotionele problemen zijn psychische problemen, waarbij onbeheerste emoties de hoofdrol spelen. Mentale problemen zijn psychische problemen, waarbij dwangmatige of obsessieve gedachten of gevoelens de hoofdrol spelen.
 4. Mentale dimensie. Het limbisch systeem stuurt informatie door naar de beide hersenhelften. Daar worden ze mentaal. We spreken dan over gedachten en gevoelens. (Notabene. We maken sterk onderscheid tussen sensaties, emoties en gevoelens. In het gewone spraakgebruik worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt. Andreas Firewolf onderwijst Nul-A semantiek door begrippen zo zorgvuldig mogelijk te definieren en te gebruiken.)
  • Rondom ons emotioneel lichaam is een mentaal veld: het mentaal lichaam. Bij mensen met een sterk ego (of een sterke maagchakra) kan dat veld wel drie meter in doorsnede zijn. Men noemt het ook de derde laag van de aura. We hebben oefeningen om dit lichaam te reinigen, te versterken en te ontwikkelen.
  • Wanneer dit mentaal lichaam vervuild of beschadigd is, ervaren we dit als mentale problemen. Bijvoorbeeld: negatieve gedachten of gevoelens, obsesieve gedachten of gevoelens, foute gedachten of gevoelens. (Een foute gedachte is een gedachte die onjuist is. Wanneer we denken dat koeien paars zijn en in de bomen leven, is dat een foute gedachte. Enige tijd geleden dachten sommige kinderen dit, omdat een fabrikant van chocolade reclamefimpjes uit liet zenden, met paarse koeien in bomen. De media gieten ons voortdurend vol met foute gedachten en foute gevoelens. De media zijn ernstige vervuilers van ons emotionele en mentale milieu.) We leren om onze psyche te helen door het mentaal lichaam te helen.
 5. Spirituele dimensie. Geloof, hoop en liefde. In deze inleiding zeggen we daar niet veel over.
 6. Causale dimensie. Communicatie, wetenschap en karma. In deze inleiding zeggen we daar niet veel over.
 7. Evolutionaire dimensie. Genetische aanleg, opvoeding en onderwijs. In deze inleiding zeggen we daar niet veel over.
 8. Monadische dimensie. Doelen, liefde, inzicht en praktische intelligentie. In deze inleiding zeggen we daar niet veel over.
 9. Kosmische dimensie. Filosofie, mythologie en religie. Tesamen vormen deze ons kosmologie. In deze inleiding zeggen we daar niet veel over.

 

In de Cirkel van Licht en Liefde kennen we verschillende graden.

In de opleiding van de tweede graad leer je met bovenstaande negen dimensies te werken en je invloedssfeer in deze dimensies te reinigen en op orde te brengen.

In de opleiding van de derde graad leer je de negen lichamen van medemensen te reinigen en te helen. Je leert mensen in te wijden in deze negen dimensies.

 • Notabene: We leren NIET om het fysieke lichaam te genezen. We mogen geen doctortje spelen zonder medische opleiding. We leren wel, hoe we het fysieke lichaam goed moeten voeden en goed moeten onderhouden en om de natuurlijke genezingsprocessen van het fysieke lichaam te stimuleren.

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 0 plus elf ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers