09-11-2011

Profeet van de Nieuwe Tijd

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

Hoe de Cirkel van Licht en Liefde ontstond.

Visioen:

23 December 1991 hield ik een shamanistisch ritueel en kreeg vervolgens een visioen. Ik steeg naar de hemel en had een ontmoeting met een enorme oude en wijze gedaante, die mij op vaderlijke wijze begroette. Deze gedaante had een enorme witte baard en grijs haar, precies zoals God vaak beschreven wordt. God (zo zal ik deze intelligentie maar noemen) wijdde mij in en benoemde mij als profeet. Hij gaf mij een dik boek en stuurde me terug naar de aarde. Dit boek symboliseert de nieuwe religie.

Een shamanistisch ritueel is een ritueel waarin innerlijke beelden uiterlijk weergegeven worden. Je plaatst bijvoorbeeld de symbolen van de vier elementen in een cirkel, je danst in die cirkel, je zingt 'heilige' liederen en je geeft je over aan je innerlijk. Dit heeft een heilzame werking op de geest. Veel mensen geloven, dat met zo'n ritueel ook paranormale krachten worden opgewekt. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.

Heilig gebruiken we in de betekenis van 'heelmakend', iets waardoor je een geheel wordt, waardoor je integreert. Ook wat je heelt. Iets wat heilzaam is, maakt heel.

 

Profeet van 'God'

Feitelijk ben ik aangesteld door 'God' als profeet om richtlijnen te geven voor de Nieuwe Tijd. Daarvoor ben ik opgeleid en voorbereid vanaf mijn twaalfde levensjaar. Of eigenlijk van voor mijn geboorte.

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in de hoofdstukken 'Wetenschap en geloof' en 'Mens en god'.

 

 

 

Mijn grootvader en vader waren vrijmetselaars van een tamelijk duistere orde. Zij gingen om met een helderziende genaamd Arenthals in Rotterdam. Voor mijn geboorte gaf Arenthals mijn ouders opdracht vegetarier te worden en zuiver te gaan leven. Dat hielden ze amper twee jaar vol. Voldoende voor de tijd tussen mijn conceptie en mijn geboorte. Ik werd dus vegetarisch en tamelijk rein geboren.

Mijn familie was geestelijk niet in orde. Ik werd mishandeld en misbruikt. Men wist, dat ik een goddelijke kracht had en men wilde die aftappen. Daartoe deed men spiritistische seances en magische rituelen, waarbij ik het stralende middelpunt was. Of beter: lijdend voorwerp.

Toen ik vier was scheiden mijn ouders en kwam er invloed van de Raad van Kinderbescherming. Op mijn zevende werd ik in een kindertehuis geplaatst. Op mijn elfde plaatste men mij bij mijn moeder.

Toen ik twaalf was ging mijn moeder naar een Mazdaznan-cursus. Ik wilde mee, maar de eerste keer mocht dat niet. Ze wilde het eerst aan de cursusleider vragen. Deze vond het uitstekend, Mazdaznan wil kinderen juist zo vroeg mogelijk inzicht geven. Vanaf dat moment begon mijn aardse opleiding en training. Ik werd vegetarier en begon oefeningen te doen om lichaam, geest en ziel te zuiveren en aaneen te smeden. Sinds september 1974 heb ik onafgebroken dagelijks uren besteed aan meditatie, ademoefeningen en yoga.

Via Mazdaznan kwam ik in aanraking met een geheime orde. Deze nam mij op en leidde mij op tot priester van het geheime vuur van Atar (1978). In maart 1981 zonderde ik mij 12 dagen af voor een periode van magische wijding. Ik zette de bel af, sloot de gordijnen en bleef in eenzaamheid en stilte thuis. Gedurende die 12 dagen at ik niets en dronk alleen kruidenthee en water. Ik begon de dag met yoga-oefeningen en ademoefeningen. Daarna voerde ik een magisch ritueel uit. Vervolgens mediteerde ik één uur. Dit patroon herhaalde ik vier keer per dag. Na afloop van deze periode werd ik gewijd tot Hoge Priester van Ahura Mazda, de Perzische zonnegod.

Na deze wijding verdiepte ik mij in sjamanisme en verwerkte ik vele vorige levens. In maart 1988 zonderde ik mij opnieuw af, ditmaal negen dagen, om mij te wijden aan Odin (Wodan), de germaanse god van de hemel. Hij wordt wel eens gezien als zonnegod, maar de zon is alleen maar zijn stralende oog. Ik hing mijzelf op in een leren zak, waarin ik negen dagen verbleef om te mediteren en astraal te reizen. Zo werd ik priester van Odin.

In 1987 was ik begonnen met het geven van lezingen. Na de inwijding van maart 1988 zegde ik mijn baan op en begon full-time les te geven. Ook ontwikkelde ik de opleiding Yggdrasil, gebaseerd op de germaanse wereldboom en jungiaanse psychologie. Dat stuitte in het bekrompen Nederland op zeer groot verzet. Vanaf 1988 tot diep in de 21e eeuw heeft een heel groot deel van occult, religieus en alternatief Nederland zich op schandalige wijze misdragen tegen mij. Maar dat kan men verwachten. Als iemand met nieuwe inzichten komt, wordt deze altijd eerst met hoon en smaad overladen. En alleen de meest vooruitstrevende mensen, de verlichte zielen, stellen zich open. Ze hebben me niet aan een kruis gespijkerd of levend op de brandstapel gezet, dat valt toch weer een beetje mee.

De haat- en lastercampagnes isoleerden mij compleet. In 1999 besloot ik omij terug te trekken. Ik verhuisde naar het oosten en ging weer werken in de automatisering. In 2004 kocht ik een huis in het uiterste noord-oosten van Nederland, dicht bij de duitse grens. Nu (2011) verbouwen we ons eigen fruit en een deel van onze eigen groente.

 

 

 

De Nieuwe Tijd

De periode van Abraham en Mozes tot Jezus is de periode van het Oude Testament. Deze periode is beschreven als de geschiedenis van de Joden. Vele andere volken maakten hetzelfde mee als de Joden en beschreven dat meestal niet. Wel vertelde men de verhalen over het verleden rond de kampvuren. Het is de tijd van stammen en tribale samenlevingen.

Het Nieuwe Testament gaat als geschrift over Jezus en volgelingen. Maar de periode van 50 voor Christus tot 1950 na Christus gaat vooral over de vorming van staten en de vorming van steden. Langzaam lieten we de stam en het tribale denken achter ons. Mensen die vasthielden aan het Oude Testament wezen het leven in steden af. Steden zouden verdorven maken. Het leven in de stad past niet bij het leven in tentjes en het nomadische bestaan van schaapherders en geitenhoeders. Door het leven in de stad moest men wel concessies doen aan de leer van Mozes en co.

Vanaf ca. 1950 zijn we ons los aan het maken van nationalisme en het leven in staten. De Verenigde Naties werden belangrijker. In Europa ontstond de Europese Unie, die langzaam evolueert naar de Verenigde Staten van Europa. In de jaren 1995 - 2005 kwam internet razendsnel op. In de internetwereld bestaan geen landsgrenzen. Er is één wereld wijd web (www) en iedereen kan met iedereen communiceren.

 • In de stammentijd leefden we volgens de voorschriften van stamoudsten en priesters. Het overtreden van de taboe's van de stam werd gewoonlijk zwaar bestraft. We moesten leven volgens tamelijk willekeurige regels en geboden. Geboden als 'gij zult niet doden' en 'gij zult niet stelen' golden tegenover stamgenoten. Leden van andere stammen kon men naar hartelust bestelen of vermoorden, zolang de eigen stam er maar geen last van had. Mozes zelf riep op om andere stammen uit te roeien, hun land te stelen, hun altaren en afgodsbeelden te vernietigen.
 • In de statentijd ontwikkelde zich het recht. Eerst hadden de hoge heren nog veel macht, maar vanaf de franse revolutie werden de rechten van de burgers steeds beter beschermd. De staten ontwikkelden zich van willekeurige koninkrijken tot rechtsstaten. Oorlogen tussen de staten werden steeds groter en we kregen wereldoorlogen. Na WO II was het duidelijk, dat we zo niet door konden gaan. Met WO III is voor niemand iets te winnen. Daardoor werden we gedwongen om met elkaar te overleggen, samen te werken en compromissen te sluiten.
 • De nieuwe tijd komt feitelijk neer op het loslaten van nationalisme, het afleren van discriminatie en de ontwikkeling van internationaal recht.

In de stammentijd had iedere stam zijn eigen god of godin. Soms had men meerdere goden en godinnen. De oude Joden hadden hun god YHVH. Joden mochten geen andere goden aanbidden. Met dat gebod werd impliciet het bestaan van andere goden erkent.

Het Romeinse Rijk maakte van de christelijke god een absolute en enige god. Het Christendom werd de enige godsdienst. De aanbidding van andere goden werd verboden en steeds harder bestreden. De Islamitische wereld volgde een zelfde ontwikkeling. Godsdienst werd politiek en de politiek bepaalde de ontwikkeling van de godsdienst. God werd een instrument van leiders en werd gebruikt om te onderdrukken en te heersen. In de 16e eeuw ontstond een splitsing in de Christelijke wereld. Luther en Calvijn kwamen in verzet tegen het misbruik van godsdienst. Er ontstond een Europese burgeroorlog van katholieken tegen protestanten. Uiteindelijk besloot met tot enige godsdienstvrijheid. In de 18e eeuw kwam steeds meer verzet tegen priesters. Burgers werden steeds zelfbewuster en assertiever. Wetenschappers haalden dogma's van de kerken omver. Steeds meer mensen zweerden het primitieve godsbeeld van het Christendom af en werden atheïst. In de 19e eeuw werden staat en kerk steeds meer gescheiden. Aan het einde van de 20e eeuw was scheiding van kerk en staat de standaard in de ontwikkelde landen.

Verandering van geloof en religie

Hiermee bedoel ik niet een persoon die van geloof of religie verandert. Ik bedoel hiermee een verandering van de betekenis van de woorden 'geloof' en 'religie'.

In de Nieuwe Tijd zijn geloof en religie geen machts-instrumenten meer van stamleiders of leiders van staten. Wat je gelooft, tot welke religie je behoort is je persoonlijke keuze. Daarmee verandert de betekenis van geloof en religie.

Je geloof is wat jij gelooft. Een groep gelovigen is feitelijk een fanclub van een bepaald godsbeeld. Wanneer fans van Madonna de fans van Britney Spears te lijf zouden gaan, zou men vreemd opkijken. Waarom vindt men het normaal als fans van Jezus en de fans van Mohammed elkaar te lijf gaan? Als je fan was van Madonna en je bekeert je tot Britney Spears, vindt niemand dat erg. Als een katholiek gereformeerd wordt, wordt daar wel moeilijk over gedaan. Als een fan van Madonna wil trouwen met een fan van Britney Spears, doet niemand daar moeilijk over. Als het om geloven gaat zegt het (verouderde) spreekwoord: "Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen!" Als iemand fan is van zowel Madonna als Britney Spears is dat geen probleem. Maar wordt het geaccepteerd als iemand zowel moslim als christen is?

Je godsbeeld is gewoon jouw beeld van het goddelijke. Je geloof is gewoon wat jij gelooft. Naarmate je wijzer wordt, veranderen je geloof en je beeld van het goddelijke. Waarom zou men zich daar druk over moeten maken?

Een religie is gewoon iets dat een groep mensen tesamen bindt. Samen met een aantal mensen houd je erediensten, rituelen, religieuze feesten. Als je je huidige religie ontgroeit, stap je gewoon over op een andere religie. Niets bijzonders.

In de statentijd was de religie er voor de staat en de mensen waren er voor de religie. Religie was een instrument om de mensen te regeren en vaak te onderdrukken. Inplaats van te slaan met een zweep dreigde men met de wrake gods. Dat was effectiever.

In de nieuwe tijd is de religie er voor de mensen. Een religie komt neer op een aantal afspraken tussen gelijkgestemde mensen. De leden van een religieuze groep voelen zich beter door hun religie. Dat is ten minste de bedoeling. Als je religie tijd en energie kost en niets oplevert, kun je er beter mee ophouden.

 

spreuken/hogerswijden.gif

 

 

Geestelijke bevrijding

Als profeet van 'God' geef ik je de boodschap van vrijheid. Bevrijd je van verouderde opvattingen over god, geloof en religie. Houdt op:

 • elkaar te onderdrukken met religie
 • elkaar te discrimineren op basis van religie, seksuele geaardheid, ras, geslacht, etc.

Je geloof is alleen maar een complex van opvattingen over het universum: hetgeen jij gelooft. Anderen geloven iets anders. En je geloof is niet iets statisch. Met de tijd verandert je geloof. Als dat niet het geval is, ben je star, dogmatisch en levenloos.

Je religie kun je zien als een discipline waarvan je beter wordt. Als je religie je stimuleert om geestelijke oefeningen te doen, egoïsme te transformeren, het goede te doen, dan word je een beter mens door je religie. Als je religie je niet helpt om een beter mens te worden, waarom zou je dan doorgaan met die religie?

Onze geest kan worden beperkt door dogma's, overtuigingen, verouderd geloof, verouderde religieuze concepten. Geestelijke bevrijding komt neer op het opruimen van alles wat verouderd is. Van een boom kun je oude takken afsnijden zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe groei. En van je geest kun je oude opvattingen snijden zodat je weer gaat groeien. Een belangrijke verandering komt wanneer je diep in jezelf inziet, dat je je geloof en je religie kunt veranderen. Dat je meester bent over je eigen lot. Dat is bevrijding: het inzicht dat je jezelf kunt veranderen en dat verouderd geloof en verouderde religie je niet kunnen binden. Je geloof bindt je met geloof. Ruim je je oude geloof op, dan ben je niet meer gebonden. Dan ben je vrij. Geestelijke bevrijding komt neer op opruimen van je geest.

Hulp en inwijding

Of je het volgende gelooft of niet mag je zelf bepalen. Naar je geloof zal je ontvangen. Als je het volgende gelooft, kan ik je helpen en/of inwijden. Geloof je niet, dan kan ik weinig voor je doen.

Tijdens mijn opleiding heb ik vele oefeningen geleerd om de geest te bevrijden en te ontwikkelen. Deze kan ik je leren.

Door mijn ontwikkeling heb ik bepaalde vermogens gekregen. Ik kan de chakra's en de aura van mensen reinigen, energiedoorstroming stimuleren en geestelijke blokkades opruimen. Tijdens een inwijding help ik je te groeien

Als 'profeet van god' heb ik het vermogen gekregen mensen te beschermen. In de bijbel spreekt men hierover als 'verzegelen van het voorhoofd'. Zo'n verzegeling voorkomt dat men in de war raakt of dat men slecht beinvloed wordt. Er zijn mensen, die met hun derde oog proberen andere mensen te beinvloeden om daar zelf beter van te worden. Hun slachtoffers raken hierdoor in de war en doen soms domme dingen. Verzegeling van het voorhoofd geeft bescherming tegen dat soort beinvloeding.

Opleiding

Mijn kennis van de aura en de chakras geef ik door in inwijdingen en opleidingen. Als je wordt opgeleid in de Cirkel van Licht en Liefde leer je eerst met je chakras te werken en ze te ontwikkelen. In de opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde leer je met je chakras te helen en anderen in te wijden.

Vrijheid, Vrede en Vriendschap

Ben je eenmaal meester(es), dan kun je je eigen cirkel beginnen. Met je eigen religie en je eigen geloof. Je kunt daarbij uitgaan van wat ik onderwijs. Je kunt ook uitgaan van het christendom, de islam, de veda's, wicca, paganisme, native american culture, etcetera. Je kunt ook alles zelf verzinnen en een volkomen authentiek systeem opzetten.

De Cirkel van Licht en Liefde is geen religie. Het is abstract. Als je je eigen cirkel begint, kun je je eigen religie toevoegen aan je cirkel. Met gelijkgestemden kun je je eigen religie vormen, je eigen geloofsgemeenschap. En je kunt je religie afstemmen op je eigen behoeften.

Je cirkel is een Cirkel van Licht en Liefde wanneer deze voldoet aan bepaalde basisprincipes. Je dient te streven naar meer licht, meer inzicht, meer bewustzijn. En je dient liefdevol te zijn naar jezelf en de andere leden van je cirkel. En je dient de basisprincipes Vrijheid, Vrede en Vriendschap te respecteren.

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in de hoofdstukken 'Wat is de Cirkel van Licht en Liefde' en 'Kenmerken van de Cirkel van Licht en Liefde'.

 

 

 

Vrijheid, Vrede en Vriendschap:

 

spreuken/circle_nl.gif

 

Het hart van de Cirkel van Licht en Liefde is gevormd uit Vrijheid, Vrede en Vriendschap.

 

Vrijheid:

spreuken/doewatgijwilt.gif

 

We laten iedereen vrij. Iedereen mag doen en laten wat hij/zij wil, zolang men geen overlast veroorzaakt. Als een homo seks wil met één of meerdere andere homo's, laten we hun volkomen vrij. Als mensen aan partnerruil willen doen, een groepshuwelijk willen sluiten, aan orgieën willen deelnemen, dan laten we ze vrij. Als twee mensen eeuwige trouw willen beloven, laten we ze vrij. Als iemand celibatair wil leven, laten we hem/haar vrij. Seks tussen een volwassene en een kind zien we als een ernstige misdaad en wijzen we af. Het toestaan hiervan is een aantasting van de vrijheid van het kind, dat in een afhankelijke positie verkeerd.

Vrijheid verkrijgen we en behouden we, als we elkaar volledig vrij laten. Wanneer leggen we iemand een beperking op? Alleen als dat echt noodzakelijk is. Als er twijfel bestaat, krijgt vrijheid de voorkeur.

 

Ouderwetse religie's worstelen met seksuele 'afwijkingen' zoals homo-seksualiteit, trans-seksualiteit, bi-seksualiteit, etcetra. Wij moedigen je aan om jezelf te zijn.

 • Als jij je lekker voelt als uitzinnige 'leernicht', doe gewoon wat je wilt. (Voorkom wel geslachtsziekten en dergelijke.
 • Als je bdsm-meester(es) wilt zijn of seksslaaf of seksslavin, doe gewoon wat je moet doen.
 • Als je een bi-seksuele relatie wilt met meerdere mensen in een groepshuwelijk, doe gewoon wat voor jou / jullie goed is.
 • Trans-seksualiteit is wat moeilijker. We accepteren trans-seksuelen zonder voorbehoud. Maar je aanraden om in je lichaam te laten snijden om je om te bouwen, raden we niet aan. Ook niet af. Doe wat je moet doen, wat voor jou goed voelt.

 

spreuken/DoeMaarGek.gif

 

In het bovenstaande ligt de nadruk op seksuele vrijheid, omdat dat op dit moment (2015) een sterk thema is in de westerse samenleving en westerse vormen van religie. 50 Jaar geleden waren astrologie, yoga en oosterse spiritualiteit grote thema's. In veel relgieuze groepen werd daar sterk afwijzend op gereageerd. Soms werd yoga met duivelverering vergeleken. Helderziendheid was helemaal erg.

Omdat de nadruk hierboven ligt op seksuele vrijheid kan men de indruk krijgen, dat alles om seks draait. Dat is dan een onjuiste indruk. We zijn voor totale vrijheid. Elkaar beperkingen opleggen dienen we zoveel mogelijk te voorkomen. Maar absolute vrijheid is vanzelfsprekend geen optie. We zullen altijd rekening moeten houden met elkaar en met de gevolgens van ons gedrag.

 

Vrede en harmonie:

We leven in vrede en harmonie met elkaar en met onze omgeving.

 • In de eerste plaats zorgen we voor vrede en harmonie in onze eigen Cirkel van Licht en Liefde. Dat is gemakkelijk, als alle leden daar bewust naar streven.
 • In de tweede plaats zorgen we voor vrede en harmonie tussen de verschillende Cirkels van Licht en Liefde. Dat is ook gemakkelijk.
 • In de derde plaats streven we naar vrede en harmonie met onze omgeving. Als onze omgeving dat ook doet, zijn er geen grote problemen. Als er een conflict ontstaat, is dat met wat goede wil op te lossen.

 

Vriendschap:

Een vriend(in) is iemand, die je steunt en die je helpt om je doelen te bereiken.

In het gewone leven is een vriend(in) misschien iemand om mee uit te gaan, om mee te sporten, o.i.d. Dan heb je een gezamenlijk doel: samen een leuke tijd hebben, samen ontspannen.

Vrienden helpen elkaar zonder iets terug te verlangen. Als je gaat verhuizen, helpen je vrienden je graag. Verhuizers helpen je ook graag, maar brengen dit wel in rekening.

In de Cirkel van Licht en Liefde is vriendschap heel belangrijk. Alle leden van een Cirkel van Licht en Liefde zijn elkaars vrienden. Dat wil zeggen, dat we elkaar graag helpen en elkaar ondersteunen.

 

Alle leden van dezelfde Cirkel van Licht en Liefde zijn elkaars vrienden. Als dat niet het geval is, heeft die cirkel een serieus probleem.

We verwachten niet, dat alle leden van alle cirkels elkaars vrienden zijn. Dat mag wel, maar laten we met beide benen op de grond blijven staan.

We verwachten wel, dat alle leden van alle cirkels in principe welwillend tegenover elkaar staan. Maar je hoeft het niet met elkaar eens te zijn.

Vriendschap vinden we een vereiste tussen de leden van dezelfde cirkel. Cirkels kunnen met elkaar een vriendschappelijke relatie aan gaan. Dan is vriendschap tussen alle leden van die cirkels een vereiste. Als dat niet mogelijk is, kunnen die cirkels een coöperatieve relatie aangaan en samenwerken zoveel als mogelijk is. Tussen echte vrienden zijn geen afspraken nodig. In een coöperatieve relatie helpt het om duidelijke afspraken te maken.

 

Er zijn mensen, die alleen je vriend zijn wanneer zij iets nodig hebben. Als jij iets nodig hebt, hebben ze geen tijd. Dat zijn geen vrienden, maar parasieten. In de Cirkel van Licht en Liefde tolereren we geen parasieten. Iedereen dient zijn/haar bijdrage aan zijn of haar Cirkel van Licht en Liefde te leveren. En ieder lid kan rekenen op de vriendschap en de hulp van alle andere leden.

 

TRANCE-FORMATIE

Mensen die opgegroeid zijn in de oude tijd zijn gevormd in een cultuur van geestelijke dwang en onvrijheid. Medemensen dwingen te doen wat wij willen is een slechte gewoonte, die in de oude tijd ontwikkeld is. Om deze en andere slechte gewoonten af te leren, hebben we TRANCE-FORMATIES.

 

 

 

 

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 1 plus zes ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Cirkels van Licht en Liefde, boek plus TRANCE-FORMATIE cd's voor initiatie en zelfhulp
TRANCE-FORMATIE is high-tech meditatie waarmee je je gedrag ontwikkelt
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
De ontwikkeling van de cirkel van licht en liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Ontwikkeld door Nul-A Computers