21-03-2015

Het ontstaan van de Cirkel van Licht en Liefde

 

 

Het motto van de Cirkel van Licht en Liefde:

 

spreuken/goudentoekomst.gif

 

 

De Cirkel van Licht en Liefde is begonnen met een visioen.

Visioen:

23 December 1991 hield ik een shamanistisch ritueel en kreeg vervolgens een visioen. Ik steeg naar de hemel en had een ontmoeting met een enorme oude en wijze gedaante, die mij op vaderlijke wijze begroette. Deze gedaante had een enorme witte baard en grijs haar, precies zoals God vaak beschreven wordt. God (zo zal ik deze intelligentie maar noemen) wijdde mij in en benoemde mij als profeet. Hij gaf mij een dik boek en stuurde me terug naar de aarde. Dit boek symboliseert de nieuwe religie.

Een shamanistisch ritueel is een ritueel waarin innerlijke beelden uiterlijk weergegeven worden. Je plaatst bijvoorbeeld de symbolen van de vier elementen in een cirkel, je danst in die cirkel, je zingt 'heilige' liederen en je geeft je over aan je innerlijk. Dit heeft een heilzame werking op de geest. Veel mensen geloven, dat met zo'n ritueel ook paranormale krachten worden opgewekt. Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor.

Heilig gebruiken we in de betekenis van 'heelmakend', iets waardoor je een geheel wordt, waardoor je integreert. Ook wat je heelt. Iets wat heilzaam is, maakt heel.

 

Een religie is voor een bepaalde groep mensen
voor een bepaalde tijd.

Sinds 23 december 1991 ben ik dus de profeet van God. Er is maar één god, de mijne. En ik ben de enige én laatste profeet van god. Jullie moeten mij geloven, anders komen jullie in de hel. Wat de hel is? Geen idee van. Ik ben er nooit geweest.

Voorgaande alinea is natuurlijk gekscherend bedoeld. Helaas zijn er veel gelovigen (joden, christenen, moslims) die zo hun beeld van god naar voren schuiven als de enige ware god. Dit veroorzaakt veel strijd en ellende.

Regelmatig krijgen mensen visioenen. Soms zijn deze visioenen de aanzet tot een nieuwe religie. Een religie is niet de uiteindelijke waarheid voor iedereen en altijd. Een religie is meer een hulpmiddel voor een bepaalde groep mensen in een bepaalde tijd. Mozes kwam met een religie voor een nomadische stam in de woestijn. Het was niet bedoeld voor mensen in een grote stad en zeker niet voor mensen in de moderne wereld. Het Christendom is een beetje een upgrade van het Jodendom. De machtsstructuur en de leer zijn aangepast aan het romeinse rijk. De Islam in zijn oorspronkelijke vorm was vooral bestemd voor de nomadische Arabieren.

De Cirkel van Licht en Liefde is bedoeld voor de gehele wereld, maar beslist niet voor alle mensen. De Cirkel van Licht en Liefde is voor mensen, die veel tijd willen besteden aan hun eigen ontwikkeling, die radicaal willen veranderen en die zich bewust willen inzetten voor een beter leven en een betere wereld. De Cirkel van Licht en Liefde is voor mensen die zichzelf willen bevrijden en die anderen vrij willen laten. Daarmee is de Cirkel van Licht en Liefde radicaal anders dan het Jodendom, het Christendom en de Islam. We erkennen geen afgod, die gehoorzaamheid en trouw eist. Vooral niet als priesters gaan bepalen, wat de wil van god is, waaraan wij zouden moeten gehoorzamen.

In het algemeen is iedere religie bestemd voor een bepaalde groep mensen voor een bepaalde tijd. 'Een bepaalde tijd' kon vroeger honderden jaren zijn, omdat de wereld langzaam veranderde. Nu de wereld en de mensheid heel snel veranderen, kan 'een bepaalde tijd' veel korter zijn.

Mensen zijn er niet voor een bepaalde religie. Een bepaalde religie heeft enige tijd nut voor een bepaalde groep mensen. Na verloop van tijd dient een religie aangepast te worden aan de veranderende eisen van de tijd en de mensen.

 

Zoeken naar de juiste weg

Terug op aarde begon ik enthousiast de nieuwe religie te verspreiden, maar liep steeds opnieuw vast. Dit resulteerde in grote financiele problemen. Uiteindelijk heb ik het opgegeven en heb 'God' gevraagd een andere profeet aan te stellen. Van 2000 tot 2006 heb ik weer in loondienst gewerkt om mijn financiën op orde te brengen en een huis te kunnen kopen. Maar 'God' bleef aan mij trekken. Inmiddels ben ik weer full-time bezig met deze nieuwe religie.

 

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in de hoofdstukken 'Wetenschap en geloof' en 'Mens en god'.

 

 

 

De nieuwe religie

Deze nieuwe religie is niet volledig uitgewerkt aan mij gegegeven. Het boek dat ik ontving, dien ik zelf uit te werken en er een structuur voor te scheppen. De Cirkel van Licht en Liefde is de structuur van deze nieuwe religie.

 

Dit uitwerken doe ik zo goed als ik kan. Tijdens dat uitwerken en door reacties van mensen groei ik verder en verder. Deze groei leidt tot herziening van de uitwerking. De Cirkel van Licht en Liefde is geen statisch geheel, dat eeuwig onveranderlijk is. Integendeel!

In de begintijd van het jodendom was dat geloof ook in beweging en ontwikkeling. Daarna werd het geloof vastgelegd in een geschreven boek, waarvan geen letterteken meer veranderd mocht worden. Men doet wel pogingen om de letterlijke tekst opnieuw te interpreteren. Maar menmag de tekst niet veranderen. Daardoor is het jodendom vastgelopen. Hetzelfde zien we bij het christendom en de islam. Het zou kunnen gebeuren met de Cirkel van Licht en Liefde. Maar niet zolang ik (Andreas Firewolf) leef.

Nu (2016) kijk ik heel anders tegen dingen aan dan in 1991. Ik heb 25 jaar meer levenservaring. Over 25 jaar, in 2041, zal de Cirkel van Licht en Liefde er opnieuw heel anders uitzien.

 

Naar aanleiding van dit visioen ben ik in 1993 de Cirkel van Licht begonnen. Na enige jaren werd dit te beperkt en heb ik de naam uitgebreid tot Cirkel van Licht en Liefde.

Het licht verwijst naar inzicht, bewust zien, kijken naar. Het is het rationele en tamelijk afstandelijke bewustzijn. Alleen maar licht is te koud voor een sociale organisatie. Liefde verwijst naar aandacht voor elkaar, betrokkenheid, persoonlijk contact. Alleen maar liefde is te onbeheerst en te kortzichtig voor een sociale organisatie.

Door licht en liefde in de juiste verhouding te combineren ontstaat de juiste kracht om een sociale organisatie gezond en sterk te houden. Een cirkel van liefde is al gauw te sentimenteel. Een cirkel van licht is al gauw te koud. De Cirkel van Licht en Liefde is beter.

 

 

 • In het boek Cirkels van Licht en Liefde kun je hier meer over vinden. Met name in de hoofdstukken 'Wat is de Cirkel van Licht en Liefde' en 'Kenmerken van de Cirkel van Licht en Liefde'.

 

 

 

In het bovenstaande visioen kreeg ik een boek. Dat was een symbool voor de nieuwe religie. Iets dat nieuw gemaakt wordt, bestaat nog niet. Het boek was niet meer dan een concept, een idee. Het was nog niet geschreven. Er was nog niets op aarde uitgewerkt. Was het op aarde wel uitgewerkt, dan was het niet nieuw.

Als je iets begint wat radicaal nieuw is, moet je allerlei dingen ontdekken, uitvinden. Je bedenkt iets en probeert het uit. Als het niet werkt, probeer je iets anders. Je blijft aanpassen en proberen, totdat je uiteindelijk je doel bereikt. Zo heb ik de Cirkel van Licht en Liefde gevormd. Hieronder volgt een beschrijving.

 

 

Jaren '90 van de vorige eeuw: 1992 - 2000

Na dit visioen begon ik met een tijdschrift, dat niet verder kwam dan één nummer. Ik probeerde mensen te bekeren, maar dat lukte niet. Het werd me duidelijk, dat dat ook niet de bedoeling was. Ik zat nog vast in de oude patronen en probeerde een religie te vormen zoals het Christendom. Maar dat was nu juist verouderd.

 

spreuken/inwijding.gif

 

Daarna begon ik mensen 'in te wijden' in de Cirkel van Licht. Met een sjamanistisch ritueel bracht ik mensen in een andere bewustzijnstoestand. Daarna deden we twee TRANCE-FORMATIES, waarmee onbewuste mythologische processen in werking werden gesteld.

Voorbeeld. Stel je voor, dat je op weg gaat naar een Cirkel van Licht en Liefde. Daar ontmoet je de Grote Moeder. Zij hakt je lichaam in mootjes en kookt je gaar in een heksenketel. Je schedel hangt ze aan een ketting om haak nek. Ze roept de Grote Vader en paart met hem. Ze wordt zwanger en schept een lichaam van licht en liefde. Je wordt opnieuw geboren als kind van de Grote Moeder en de Grote Vader.

Het bovenstaande is een mythologische TRANCE-FORMATIE. Een TRANCE-FORMATIE is een actieve meditatie, waarbij je dingen visualiseert (levendig voorstelt) en waardoor diepere lagen van je psyche veranderen en / of in beweging komen. Dit soort mythologische TRANCE-FORMATIES hebben een grote impact op je geest. Je gaat de wereld op een andere manier ervaren. En je onbewuste gaat anders werken.

Al snel kwam ik er achter, dat een paar TRANCE-FORMATIES niet genoeg zijn. Om radicaal te veranderen, dien je langdurig te TRANCE-FORMEREN. Ik ben in 1974 bewust begonnen met bewust veranderen en ik ben nog steeds bezig.

Ook bleek er behoefte te zijn bij sommige mensen om te leren in te wijden en om zelf een cirkel te vormen.

Tenslotte bleek Cirkel van Licht te beperkt te zijn. Licht staat voor inzicht, voor bewustzijn. Maar alleen licht is afstandelijk en koud. Liefde diende bewust toegevoegd te worden.

De naam werd veranderd in Cirkel van Licht en Liefde. En er kwamen vier graden:

 • Eerste graad: Men leert te TRANCE-FORMEREN en wordt opgenomen in een cirkel.
 • Tweede graad: Men leert in de chakra's te gaan en de chakra's bewust te ontwikkelen. Wat chakra's zijn is niet in het kort uit te leggen. Chakra's komen overeen met lagen van bewustzijn in onze geest. Maar dat is eigenlijk veel te simplistisch geformuleerd.
 • Meestergraad: Men leert met de chakra's de chakra's van anderen te stimuleren, blokkades te verwijderen en de verschillende lagen van de aura schoon te maken. Ook leert men de chakra's af te stemmen op verschillende dimensies voorbij de fysieke dimensie. Als meester (m/v) leer je rituelen om een Cirkel van Licht en Liefde te beginnen en mensen in te wijden.
  • Een meester is geen meester over anderen. Het woord 'meester' dient te worden geinterpreteerd zoals in 'meester in de rechten' of 'schaakmeester'. Een meester is een meester in een bepaald vak en geen meester over anderen.
 • Grootmeester: Een meester (m/v) kan anderen inwijden, maar kan niet anderen tot meester opleiden. Daarvoor is een veel uitgebreidere opleiding nodig. De opleiding tot Grootmeester duurt jaren.

In de jaren '90 heb ik tientallen mensen opgeleid tot meester. De meeste mensen hebben de kennis wel in kleine kring en voor zichzelf gebruikt, maar niet om zelf een cirkel te beginnen. Alleen Gwen-wifar en Marleen maakten echt werk van de Cirkel van Licht en Liefde.

Gedurende de jaren '90 was er heel veel agressie van bestaande religieuze groepen. Allerlei heksengroepen, wiccagroepen en vooral de Theosofen voerden continue oorlog tegen mij en verspreiden de meest afschuwelijke laster. Heel veel mensen werden opgehitst tegen mij. In 1997 was het zelfs zo erg, dat iemand geweigerd werd als standhouder op een spirituele beurs omdat zij bij mij cursussen volgde. Eind 1999 was het zo erg geworden, dat ik besloot iets anders te gaan doen. Ik verhuisde en ging in 2000 weer in loondienst werken in de ICT.

Zie het artikel Spirituele beweging discrimineert en boycot Firewolf

 

 

Jaren 2000 - 2015

In deze jaren ging ik wel door met mijn eigen TRANCE-FORMATIES. Maar ik besteedde weinig aandacht aan inwijden en opleiden van anderen. Ik maakte ook bijna geen reclame.

Eind 2004 kocht ik een huis met grote tuin, zodat we meer rust konden creëren.

Tussen 2011 en 2015 werkte ik vooral aan een computerprogramma om websites te maken. Hierdoor verkreeg ik financiele onafhankelijkheid. In de jaren '90 was het grootste probleem een voortdurend geldtekort. Als je afhankelijk bent van inkomsten uit spirituele activiteiten en een groot aantal religieuze groepen verspreiden voortdurend laster, dan heb je geen leven. Ben je financieel onafhankelijk, dan ontstaat de rust die nodig is voor spiritueel werk.

 

 

Het heden:

De Cirkel van Licht en Liefde heeft inmiddels een zeer geavanceerde website, met ondermeer de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt je aanmelden als deelnemer / donateur. Een groot deel van de website is alleen zichtbaar voor deelnemers en niet toegankelijk voor zoekmachines. Je deelname is dus onzichtbaar voor mensen die geen deelnemer zijn.
 • Via de website kun je gelijkgestemden in je omgeving zoeken en samen een Cirkel van Licht en Liefde beginnen.
 • Deelnemers kunnen zich aanmelden voor groepen gelijkgestemden.
 • Deelnemers kunnen zich aanmelden voor online cursussen. Je kunt online leren hoe je een Cirkel van Licht en Liefde begint en ontwikkelt. Je kunt TRANCE-FORMATIES downloaden als mp3-bestanden en beluisteren met een mp3-speler.
 • Je kunt zelf op internet een eigen virtuele Cirkel van Licht en Liefde opzetten. Je kunt aan deze cirkel vrienden toevoegen en met hun communiceren. Een beetje zoals facebook, maar dan wel zonder privacy-schendingen.

 

 

 

Met Licht en Liefde, Andreas Firewolf

Korte auto-biografie

 

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen.

Voor het doorgeven van taalfouten of fouten in feiten: Klik op "Feedback geven".

Als u wilt reageren op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Schermnaam is de naam die anderen zien. Voor extra veiligheid is het beter wanneer uw schermnaam anders is dan uw gebruikersnaam. Minimaal 3 characters. Toegestane tekens: hoofdletters, kleine letters, cijfers, spatie, - en _

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wat is 19 plus eenendertig ?

Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Contrast
normaal
Cirkels van Licht en Liefde, boek plus TRANCE-FORMATIE cd's voor initiatie en zelfhulp
Artikelen over DE Cirkel van Licht en Liefde
Activiteiten van de Cirkel van Licht en Liefde
English website
Contact formulier
Over inwijding in de Cirkel van Licht en Liefde
Boek Cirkels van Licht en Liefde
Iedere dag gaat het beter en beter. Wij streven naar Vrijheid, Vrede en Vriendschap.
Opleiding tot meester(es) van de Cirkel van Licht en Liefde
Wat kun je doen tegen vervuiling van je milieu?
Geloof en religie in 'de Nieuwe Tijd'
Ontwikkeld door Nul-A Computers